دسته: بازی انفجار

بازی انفجار چیست ؟

بازی انفجار از آغاز نیز در جمع بازی های شرط بندی وجود نداشت و از آن به اسم یک تازه وارد یاد می شود.

در مرور زمان و با اینکه که مدت ها از وصول آن به بازی های شرط بندی گذشته بود ولی باز هم تکثر نحوه عملکرد سایت بازی انفجار را فرا نگرفته بودند.

دلیل این کم توجهی به بازی در قدم ابتدایی هیجان بالای بازی های پیش بینی بود که به طور کامل وقتی برای بازی های دیگر و به خصوص بازی تازه وارد انفجار باقی نمی گذاشت.

اما رسیدن به دوران تعطیلات بازی های ورزشی فرصت مناسبی برای یکه تازی بازی انفجار مهیا شد.

چطور در بازی انفجار برنده شویم؟

بازی در انفجار بسیار بسیار آسان است.

اشخاص بسیار زیادی می باشند که فکر می کنند که راه تقلب در این بازی وجود دارد و افراد دیگری نیز ادعا می کنند روش های تقلب در بازی اتفجار را بلد هستند و قصد فروش این راه ها را به شما دارند.

این افراد پول هنگفتی از شما خواهند گرفت.

حتی گاهی به شما می گویند سود بازی را از شما می گیریم.

اما تا به حال فکر کرده اید اگر این افراد که راه های تقلب را می دانند پس چرا خودشان بازی نمی کنند تا به تنهایی سود کنند و ۱۰۰۰ تومان را در عرض چند دقیقه به چند میلیون برسانند.

ترفند و راز بازی انفجار

بر اساس تجربه راه حل های زیادی برای موفقیت در این بازی به دست آمده است که در ذیل برای علاقه مندان بیان خواهند شد .

می تواند گفت بهترین راه حل این است که فرد در ابتدا سعی کند روند ضرایب را طی چند دست و بی آنکه به بازی بپردازد تحلیل کند .

بدین ترتیب فرد می تواند به طور کلی با اتفاقات در حال جریان بازی آشنا شود .
در گام بعدی باید بازی با رقم های کم شروع گردد و بر روی ضریب های پایین هم برداشت صورت گیرد زیرا این راهی مطمئن برای کسب سود اندک است .